Sønderborg Fornikling
FORSIDEN  KONTAKT  BESTIL MATERIALE  SITEMAPHvad kan vi
Videnscenter
Processer
- Aludine/Chromital TCP
- Anodisering
- Bejdsning
- Bejdsning (Rustfrit stål)
- Brunering
- Brunering (Cu/Messing)
- Elpolering
- Forkromning
- Kemisk Nikkel
- Kobber
- Mangan Fosfatering
- Nikkel
- Sort Forkromning
- Sølv
- Tin
- Zink
Kundeguide

Kobberbelægning (Elektrolytisk)

Anvendelse
Korrosionsbeskyttelse
Lodning/pressvejsning
Dekorativ belægning
Spærrelag ved partiel hærdning
Underlag til diverse belægninger
Farveidentifikation
Til smøring ved koldflydning

Basis materiale
De fleste metaller . Basismaterialet skal inden overfladebehandling være fri for maling, tape, tape klister, fedt, tuschstreger, silikone, håndcreme og slagger.

Efterbehandling
Da kobber let misfarves, bør overfladen umiddelbart efter belægning passiveres.

Bemærk
Ved elektrolytiske processer får man ikke samme lagtykkelse på hele emnet. Typisk er hjørner og kanter mere eksponerede end huller og fordybninger. Belægningen er duktil (deformerbar), ved lagtykkelser under ca. 10 μm (mymeter). I forbindelse med forbehandling og belægning vil der opstå brint, hvilket kan medføre brintskørhed i stål. Derfor bør man, hvis der er tale om højstyrkestål, få emnerne afbrintet.

Korrosionsbeskyttelse
Kobberbelægning giver ikke en katodisk beskyttelse af stål. Beskyttelsen består alene i, at kobberlaget fungerer som en barriere over for omgivelserne og er derfor afhængig af, at laget er tæt, hvilket i rimelig grad er tilfældet ved tykkelser over 10 μm. Kobberbelægninger misfarves let, og der laves derfor normalt en efterbehandling/passivering inden tørring, som giver en let beskyttelse.

Proces
Afhængigt af emnets geometri kan emnet belægges i en tromle eller ophænges. Emnerne bliver affedtet og bejdset, så de er rene til at blive belagt. Kobberbelægningen udfældes elektrolytisk i sure eller alkaliske bade. Efter belægning tørres emnerne i tromle, centrifuge eller ovn.

Specifikation på tegning eller rekvisition
Fe/Cu5 Hvor Fe = Grundmateriale, Cu = elektrolytisk kobberlægning, 5 = Mindste lagtykkelseskrav i angivet i µm.

 


 

 

 

 


Sønderborg Fornikling 2011 A/S • Tinggårdvej 2 • 6400 Sønderborg • Denmark • Telefon 74486355 • Email: sdbg-fornikling@sdbg-fornikling.dk