Sønderborg Fornikling
FORSIDEN  KONTAKT  BESTIL MATERIALE  SITEMAPHvad kan vi
Videnscenter
Processer
- Aludine/Chromital TCP
- Anodisering
- Bejdsning
- Bejdsning (Rustfrit stål)
- Brunering
- Brunering (Cu/Messing)
- Elpolering
- Forkromning
- Kemisk Nikkel
- Kobber
- Mangan Fosfatering
- Nikkel
- Sort Forkromning
- Sølv
- Tin
- Zink
Kundeguide

Zinkbelægning (Elektrolytisk)

Anvendelse:
Korrosionsbeskyttelse
Dekorativ belægning
Farveidentifikation

Basismateriale
Stål, støbejern, rustfast stål, nitrocarboreret stål (<10 μm), teniferbehandlet stål og sintergods, andre basismaterialer er mulige, men ikke almindelige. Basismaterialet skal inden overfladebehandling være fri for maling, tape, tape klister, fedt, tuschstreger, silikone, håndcreme og slagger.

Efterbehandling
Zink med og uden kromat er fremragende som underlag for maling.

Bemærk
Ved elektrolytiske processer får man ikke samme lagtykkelse på hele emnet. Typisk er hjørner og kanter mere eksponerede end huller og fordybninger. Belægningen er duktil (deformerbar), ved lagtykkelser under ca. 10 μm (mymeter). I forbindelse med forbehandling og belægning vil der opstå
brint, hvilket kan medføre brintskørhed i stål. Derfor bør man, hvis der er tale om højstyrkestål, få
emnerne afbrintet.

Korrosionsbeskyttelse
Belægningen giver korrosionsbeskyttelse I form af katodisk beskyttelse af stål. Zinken er mindre ædelt end stål, dvs. ved korrosion vil zink gå i opløsning først, og basismaterialet vil være beskyttet så længe, der er zink tilstede. Jo tykkere belægning jo længere beskyttelse af grundmaterialet mod rødrust. Normal lagtykkelse ligger mellem 5 og 15 μm. Når zink kommer i forbindelse med fugt eller saltholdige miljøer, begynder zinken at korrodere. (hvidrust). For at nedsætte denne korrosion, kan zinkbelægnin en kromateres med henholdsvis gul, Tyklagspassivering (TLP), blå/blank eller sortkromat. Korrosionsbeskyttelsen for de 4 typer kromat kan gradueres således: Gul, TLP, sort og blå/blank. Gul er bedst.

Proces
Afhængigt af emnets geometri kan emnet belægges i en tromle eller ophænges. Emnerne bliver affedtet og bejdset, så de er rene til at blive belagt. Zinkbelægningen udfældes elektrolytisk i sure eller alkaliske bade. Efter belægning tørres emnerne i tromle, centrifuge eller ovn.

Specifikation på tegning eller rekvisition
Fe/Zn5C Hvor Fe = Grundmateriale, Zn = Zinkbelægning, 5 = Mindste lagtykkelseskrav i angivet i µm. og C = Kromattype. C= Gulkromat, TLP = Tyklagspassivering, F = Sortkromat og B= Blå/blankkromat. 

 


Sønderborg Fornikling 2011 A/S • Tinggårdvej 2 • 6400 Sønderborg • Denmark • Telefon 74486355 • Email: sdbg-fornikling@sdbg-fornikling.dk