Sønderborg Fornikling
FORSIDEN  KONTAKT  BESTIL MATERIALE  SITEMAPVision og Mission
Historie
Organisation
Kontaktpersoner
Salgs- og leveringsbetingelser
Åbningstider og ferieinfo
Find os

Sønderborg Fornikling 2011 A/S

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

 

Priser
Ex works Sønderborg Fornikling 2011 A/S (Incoterms 2010, EXW)

Specifikation
Ved fremsendelse af en ordre, skal der vedlægges indkøbsordre eller rekvisition. Ordren skal indeholde kravspecifikation til ønsket overfladebehandling. Hvor produktkravet ændres, er kunden ansvarlig for at fremsende opdateret tegning eller information inden fremsendelse af ny ordre.  Herved sikres at relevante dokumenter og arbejdsbeskrivelser kan ajourføres.
 
Udgangsemner
Mindre olie tilladt. Metallisk rene uden svejseslagger, fastbrændt olie, maling, tuschstreger, tape, tapeklister, silikone, håndcreme eller lignende.

Indgangskontrol
Ved modtagelse af ordrer hos Sønderborg Fornikling 2011 A/S udføres følgende: Varer registreres og sendes til udførende afdeling.
Der foretages normalt ikke indgangskontrol på udseende og antal. Hvor der observeres åbenlyse fejl, kontaktes kunden.

Kvalitetskontrol
Efter overfladebehandling udføres den kvalitetskontrol, der er aftalt via tilbud, eller som er fastholdt på kontrolinstruktionen. Aftalt dokumentation medsendes varen.

Pakning
Pakkes som modtaget eller efter indgået aftale.

Transportadresse
Emner sendes til:
Sønderborg Fornikling 2011 A/S
Tinggårdvej 2, Ragebøl
DK-6400 Sønderborg

Gennemløbstid
Hvor ikke andet er aftalt via samhandelsaftale eller tilbud, er vejledende gennemløbstid hos Sønderborg Fornikling 2011 A/S, 1 uge fra modtagelse, eksklusiv transport. Ved overskridelse af ønsket leveringstid, håndteres denne jf. samhandelsaftale. Sønderborg Fornikling 2011 A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af for sen levering.

Betalingsbetingelser
Netto kontant 14 dage fra fakturadato

Minimum faktureringspris
Hvis ikke andet er aftalt eller noteret i udsendte tilbud, er minimum faktureringspris på hver faktura 650kr.

Reklamation
Ved reklamation kontaktes den kvalitetsansvarlige hos Sønderborg Fornikling 2011 A/S

Reklamationsret
Sønderborg Fornikling 2011 A/S udfører en bred palette af forskellige processer / overfladebehandling. Disse processer kan i større eller mindre grad modstå korrosion angreb. Vi er afhængige af hvordan emner pakkes og lagres, efter de er blevet overfladebehandlet. Derfor kan vi ikke give nogen garanti for de overfladefejl der opstår efter en vis periode. Grundlæggende frafalder reklamationsretten efter 3 måneder. Kan aftales separat.

Produktansvar
Hvor krav til overfladebehandling ikke overholder tegningskravet, skal emner returneres til Sønderborg Fornikling 2011 A/S. Reklamationsmeddelelsen skal indeholde grøn kvalitetsfølgeseddel samt indkøbsordrenummer. Hvor overfladebehandlingen kan ændres, eller emnerne kan sorteres, udføres dette af Sønderborg Fornikling 2011 A/S uden beregning. Hvis kunden selv vil påtage sig sorteringsarbejdet og ligeledes når der på eget initiativ påfører bevisførelsen ekstra omkostninger, skal dette altid aftales på forhånd fra sag til sag.
Hvor emner ikke kan ændres og derfor må kasseres, erstattes udgangsemnet, dog maximalt 3 x prisen på overfladebehandlingen.
Evt. følgeomkostninger erstattes ikke.

Rev. 01.02.2016


 


Sønderborg Fornikling 2011 A/S • Tinggårdvej 2 • 6400 Sønderborg • Denmark • Telefon 74486355 • Email: sdbg-fornikling@sdbg-fornikling.dk