Sønderborg Fornikling
FORSIDEN  KONTAKT  BESTIL MATERIALE  SITEMAPHvad kan vi
Videnscenter
Processer
- Aludine/Chromital TCP
- Anodisering
- Bejdsning
- Bejdsning (Rustfrit stål)
- Brunering
- Brunering (Cu/Messing)
- Elpolering
- Forkromning
- Kemisk Nikkel
- Kobber
- Mangan Fosfatering
- Nikkel
- Sort Forkromning
- Sølv
- Tin
- Zink
Kundeguide

Tinbelægning (Elektrolytisk)

Anvendelse
Stål, støbejern, kobber, kobberlegeringer og metalliserbare plasttyper. Basismaterialet skal inden overfladebehandling være fri for maling, tape, tape klister, fedt, tuschstreger, silikone, håndcreme og slagger.

Basismateriale
De fleste metaller . Basismaterialet skal inden overfladebehandling være fri for maling, tape, tape klister, fedt, tuschstreger, silikone og slagger.

Efterbehandling

Normalt ingen

Bemærk
Ved elektrolytiske processer får man ikke samme lagtykkelse på hele emnet.Typisk er hjørner og kanter mere eksponerede end huller og fordybninger. Belægningen er meget duktil (deformerbar). I forbindelse med forbehandling og belægning vil der opstå brint, hvilket kan medføre brintskørhed i stål. Derfor bør man, hvis der er tale om højstyrkestål, få emnerne afbrintet. Hvis tin lægges på et messingemne, kan der efter længere tids lagring opstå et loddeproblem. Dette skyldes, at zinken fra messingmaterialet diffunderer ud i tinlaget. Dette kan dog afhjælpes ved at lægge et spærrelag af f.eks. 2 μm kobber eller nikkel under tinbelægningen.

Korrosionsbeskyttelse
I spændingsrækken er tin mere ædelt end f.eks. stål, det vil sige, at korrosionsbeskyttelse fungerer på samme måde som ved nikkel på stål. Så længe substratet (grundmaterialet) er 100% omgivet af tin, er det også beskyttet.
Normal lagtykkelse ligger på 2-10 μm. Tinbelægninger kan laves både matte og blanke.

Proces
Afhængigt af emnets geometri kan emnet belægges i en tromle eller ophænges. Emnerne bliver affedtet og bejdset, så de er rene til at blive belagt. Tinbelægningen udfældes elektrolytisk i sure bade. Efter belægning kan emnerne tørres i tromle, centrifuge eller ovn.

Specifikation på tegning eller rekvisition
Fe/Sn5 Hvor Fe = Grundmateriale, Sn = Tinbelægning, 5 = Mindste lagtykkelseskrav i angivet i µm. Der kan ligeledes påføres om det er tale om mat eller glanstin 

 

    
 

 

 

 

 


Sønderborg Fornikling 2011 A/S • Tinggårdvej 2 • 6400 Sønderborg • Denmark • Telefon 74486355 • Email: sdbg-fornikling@sdbg-fornikling.dk