Sønderborg Fornikling
FORSIDEN  KONTAKT  BESTIL MATERIALE  SITEMAPMiljø politikker
Eget rensningsanlæg
EU direktiver

Miljøpolitik

Det er Sønderborg Fornikling 2011 A/S miljøpolitik, at virksomhedens aktiviteter skal gennemføres på en miljømæssig forsvarlig måde, med henblik på mindst mulig forurening af såvel det indre som ydre miljø, som det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. Sønderborg Fornikling 2011 A/S vil overholde alle myndighedskrav og herudover:


- Løbende arbejde for at minimere forureningen og energiforbruget.

- Optimere styringen af processerne, for at opnå en optimal udnyttelse af kemikalierne.

- Følge den tekniske udvikling og løbende vurdere mulighederne for miljøtekniske forbedringer

- Forbedringer af virksomhedens processer.

- Arbejde på at øge medarbejdernes miljøbevidsthed såvel internt som eksternt.


Sønderborg Fornikling 2011 A/S vil være åben omkring miljømæssige forhold i virksomheden, såvel internt som eksternt.

 

Sikkerhed politik

Sikkerhed er et meget vigtig parameter for os, medarbejdernes sikkerhed er altafgørende for os. Enhver medarbejder har ansvaret for at alt arbejde bliver udført på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, derfor skal holdninger til sikkerhed bearbejdes på alle niveauer, samt at sikkerhed skal være en narturlig del af alle beslutninger.

 


Sønderborg Fornikling 2011 A/S • Tinggårdvej 2 • 6400 Sønderborg • Denmark • Telefon 74486355 • Email: sdbg-fornikling@sdbg-fornikling.dk