Sønderborg Fornikling
FORSIDEN  KONTAKT  BESTIL MATERIALE  SITEMAPHvad kan vi
Videnscenter
Processer
- Aludine/Chromital TCP
- Anodisering
- Bejdsning
- Bejdsning (Rustfrit stål)
- Brunering
- Brunering (Cu/Messing)
- Elpolering
- Forkromning
- Kemisk Nikkel
- Kobber
- Mangan Fosfatering
- Nikkel
- Sort Forkromning
- Sølv
- Tin
- Zink
Kundeguide

Sort forkromning

Anvendelse:
Korrosionsbeskyttelse
Dekorativ belægning
Slidstærk og hård overflade

Basismateriale
Stål, støbejern, rustfast stål, nitrocarboreret stål (<10 μm), teniferbehandlet stål og sintergods, andre basismaterialer er mulige, men ikke almindelige. Basismaterialet skal inden overfladebehandling være fri for maling, tape, tape klister, fedt, tuschstreger, silikone, håndcreme og slagger.

Forbehandling 
Hvor overfladen skal fremstå glat og dybsort, bliver substratet ofte slebet og poleret inden belægning. Som oftest belægges overfladen med glanskobber og glansnikkel inden sort forkromningen. Kobber anvendes til at nivelere og udglatte overfladen. Nikkel giver overfladen en hård underlag inden sort forkromningen.

Efterbehandling 
Ønskes en ensartet og dybsort farve, kan man med fordel indfedte overfladen i olie eller voks. 

Bemærk
Ved elektrolytiske processer får man ikke samme lagtykkelse på hele emnet. Typisk er hjørner og kanter mere eksponerede end huller og fordybninger. Belægningen er duktil (deformerbar), ved lagtykkelser under ca. 10 μm (mymeter). I forbindelse med forbehandling og belægning vil der opstå brint, hvilket kan medføre brintskørhed i stål. Derfor bør man, hvis der er tale om højstyrkestål, få emnerne afbrintet.

Korrosionsbeskyttelse
Sort forkromet nikkel giver ikke en katodisk beskyttelse af stål. Beskyttelsen består alene i, at sortkrom og nikkellaget fungerer som en barriere over for omgivelserne og er derfor afhængig af, at laget er tæt. I praksis betyder dette, at de normale lagtykkelser på 2-12 μm kun giver en moderat beskyttelse, og ikke kan anbefales til kraftige påvirkninger, som f.eks. udendørs brug. En forbedring af beskyttelsen kan opnås ved at øge lagtykkelsen eller ved at kombinere med et mellemlag af kobber. Som korrosionsbeskyttelse af kobber og messing fungerer sortforkromet nikkel langt bedre.

Proces 
Grundet det ringe strømudbytte, skal emner der sort forkromes hænges op. Emnerne bliver affedtet og bejdset, så de er rene til at blive belagt. Sort forkromningen udfældes elektrolytisk. Efter belægning tørres emnerne i varmluftsovn. Sort forkromning findes kun som Cr6+. Dette er dog kun i belægningsbadet. Den udfældede krom er faststof = Cr0.

Specifikation på tegning eller rekvisition
Ni5 Sort Cr. Ni= Nikkellagtykklesen i µm. Sort Cr = Forkromning 

 

 


Sønderborg Fornikling 2011 A/S • Tinggårdvej 2 • 6400 Sønderborg • Denmark • Telefon 74486355 • Email: sdbg-fornikling@sdbg-fornikling.dk